VAŽNA INFORMACIJA

Ovaj sajt pripada Savezu atletskih talenata Srbije (SATS). Dakle, ne pripada ni jednoj novinskoj kući, već sportskoj organizaciji. Sajt prati zbivanja vezana za Kros RTS-a (i atletiku, uopšte), kao i delatnost SATS-a i njegovih partnera. Vaši prilozi mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

KROS SERIJA RTS-A U NOVOM RUHU

Kros serija je nastala iz jednodnevne priredbe koja je šesnaest godina održavana u Sremskoj Mitrovici. Želeli smo da razmrdamo uspavano atletsko telo, da prodrmamo atletsku Srbiju. Takmičenje smo „razbili“ prvo u pet, a potom u četiri grada. U početku, sve je bilo med i mleko. Imali smo i kvalitet, i masovnost. A onda, kada su…