SKIF, Sportska karikatura i fotografija „Požarevac 2024“

Karikatura 1: Novak Đoković Autor: Teodora Stojanović, učenica 3. razreda SDŠ Skio, Italija Mentor: prof. Dragica Doderović Karikatura 2: Novak Đoković Autor: Sara Đukić, Srpska dopunska škola „Sveti Sava“, Vićenca, Italija Mentor: prof. Dragica Doderović     Karikatura, 3: Novak Đoković   Autor: Aleksandra Dragnić 7. razred, Tori diKvartezolo, Italija Mentor: prof. Dragica Doderović  …