KORAK ISPRED – KLADOVO U MOM SRCU

POVEZIVANJE OSAM ŠKOLA IZ SRBIJE KOJE IMAJU NASTAVU NA MANJINSKOM-RUMUNSKOM JEZIKU   TEMA: Kladovo în inima mea              Kladovo u mom srcu   Učenici petog razreda koji pohađaju Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture u školi i nastavnica rumunskog jezika, dr Diana Šolkotović, OŠ „Vuk Karadžić“ iz Kladova, održali su u školi 14. juna 2022.g. prezentaciju na temu „Kladovo u mom srcu“,…