„KORAK ISPRED“ – VLADIMIROVAC – PODVRŠKA

Republika Srbija, AP Vojvodina Osnovna škola „Prvi maj“ Cara Lazara 47 26315 Vladimirovac prvimajskola@gmail.com     IZVEŠTAJ O OSTVARENOJ SARADNjI NA PROJEKTU povezivanja škola koje imaju nastavu na rumunskom jeziku   Dana 14.6.2022. održan je dvočas u saradnji naše škole, OŠ “Prvi maj”, Vladimirovac i OŠ „Ljubica Jovanović Radosavljević” Podvrška. Veza je uspostavljena putem video…