PROJEKAT ,,UMREŽENA SRBIJA“

Onlajn  susret u okviru projekta „Umrežena Srbija“ između učenika OŠ „Avram Mrazović“ iz Sombora i Srpske dopunske škole iz Sošoa (Istočna Francuska) održan je u sredu  13.12.2023. godine. Tema susreta je bila ,, Predstavljam ti sebe i svoj grad“. Na početku časa prvo su se predstavili učenici iz škole u Somboru na srpskom i francuskom…