BORIS KESERIĆ

Boris Keserić, (prvi s desna) On je od prvog dana uz Kros RTS-a „U dijaspori“, stožer tog takmičenja u Danskoj. Kada smo osnovali i Kamp za decu iz dijaspore i regiona, a tome je tačno 20 godina, g.Keserić je i to podržao. S velikim razloga, bio je biran i za Volontera godine i za Volontera…