BRAVO !

Dane Korica je utemeljivač Krosa RTS-a. Prvih godina bio je sportski direktor. Pomagao je savetima i aktivno učestvovao u organizaciji. I danas je uz tu najveću i najmasovniju kros-priredbu na svetu. „Pročitao sam da će Kros RTS-a u 2022. godini pojačati gradovi Leskovac i Paraćin. Sa pet domaćina u Kros seriji, to će biti bogatsvo…