VIŠE OD SUSRETA

Prijatelji su mi odavno govorili da sam neopravdano zapostavio Republiku Srpsku, njeno učešće na Krosu RTS-a. Naravno da ta ocena nije tačna, ali jeste činjenica da su deca i mladi s one strane Drine mogli i morali da budu uključeni u većem broju u Kros RTS-a. Zbog toga sam prošle godine alarmirao brojne sportske i…