Na slici s leva u desno: osnivač Krosa RTS-a Stevan Kovačević, dr Hana Nurković, dr Nevena Lazović, akademik prof. dr Nebojša lalić, dr Ana Filipović i dr Luka Nikolić.

VIŠE OD TRČANJA

Pilot-projekat „Škola budućnosti“ rođen je 2002. godine u sadejstvu Krosa RTS-a, Ministarstva prosvete, beogradske PU Školigrica i OŠ „Mihailo Petrović Alas“. Na temeljima „Škole budućnosti“, Kros RTS-a je izgradio i mnoge druge projekte: „Obrazovni krug“, „U susret zadrugarstvu u osnovnim školama“, „Zdravljem u životnu orbitu“, „Susretanja“… Zatim, kampove sa brojnim kreativnim radionicama, gde su demonstratori…