VOLONTER 2019. U DIJASPORI

Blaženka Trivunčić je profesor u Srpskoj dopunskoj školi u Parizu, a tri godine i stožer Kros RTS-a „U dijaspori“. Školu je potpuno reafirmisala, u čemu je i te kako imala podršku svojih kolega, dok je Krosu RTS-a vratila masovnost s početka ovog milenijuma a svojim nesebičnim delanjem začela je život „Obrazovnom krugu“. Zbog svega, doneta…