POSEBAN

„Kros RTS-a „Kroz Srbiju“ je najedinstvenija i najmasovnija trkačka priredba u Evropi, a verovatno i na svetu.“ – rekao je Finca Karla Olafa Homena, predsednika Evropske atletske asocijacije, u vreme vreme njegovog mandata početkom ovog milenijuma. I zaista, kada u jednom danu liniju cilja pređe dve, tri, četiri ili skoro pet stotina hiljada trkača, a…