SOMBOR, DESETI DAN

      Održana su i dva završna treninga. Bez većih opterećenja, uz osmeh, ali i tugu zbog privremenog rastanka. Deca su već svikla na i zajednički rad, i već se raspituju kada je avgustovsko okupljanje na Avali?       Treneri Dragan Zdravković i Mirko Vujaklija su zadovoljni učinjenim, ali najavljuju rigorozniju selekciju za buduće aktivnosti. Takvu orijentaciju…