VAŽNA INFORMACIJA

Ovaj sajt pripada Savezu atletskih talenata Srbije (SATS). Dakle, ne pripada ni jednoj novinskoj kući, već sportskoj organizaciji. Sajt prati zbivanja vezana za Kros RTS-a (i atletiku, uopšte), kao i delatnost SATS-a i njegovih partnera. Vaši prilozi mogu, ali ne moraju biti objavljeni.